Per contectar amb el creador s’ha de fer via mail am el seguent correu: msalordribo@iesbielmarti.com.