Description

Matalás per amortigual la caiguda si ten es programa molt fort i surts volat, amortigua la caigua perque no faigi mal i ames és incomode per estar perque no s’adormi ningu damunt.

Prices

50€

.

.

.

.

To purchase this product you must go to the physical store that will be marked on this map:

Especificacións

Dimencions: 300cm, 200cm, 100cm x 10cm x 100cm

Altura max de amortiguació: 100cm